وقتی شما به نزاع های قومی مشغولید در ارگ چه می گذرد؟ | بلاگ

وقتی شما به نزاع های قومی مشغولید در ارگ چه می گذرد؟

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

نظرات بینندگان:

>>>   مسال كه بايد در لويه جرگه أفغانستان در بهار سال اينده مطرح شوند :
مردم أفغانستان تمام قبائل ميداند كه ظهور نظامى أمريكا منجر به اشغال و سياست اشغلگرانه در أفغانستان شده است .

در أغاز دهه اول ميلادى ميللينيوم جديد در سال ٢٠٠١ زمانى كه حمله بر كأخ هاى أمريكا در ١١ سپتمبر صورت گرفت به زودى به جهانيان واضح شد كه أين مداخله إز بهانه هاى خود ساحته ساخته سازمان ها و ميديا جهانى تحت ادار استخبارات غرب در زمانى كه هيچ منتقد و حريف جهانى مانند اتحاد شوروى موجود نبود و مردم جهان محو صحنه٩١١ كه بقول أكثر جهانيان بك دسيسه و صحنه سازى تنظيم شده إز طرف حلقات صيهونيستى بود .

مردم أفغانستان درك أين رأ هم دارند كه بعد إز مجاهدت مردم أفغانستان و فروريزى اتحاد جماهير شوروى سيستم صلح جهانى كه سال هاى مديد مبنى بر رويا روى و ايستادگى دو سيستم : كاپيتاليستى و سوسياليستى ، دو بلاك متخاصم نظامى ؛ پيمان ناتو و پيمان وأرسا أستورا بود بعد إز فروريزى شوروى يكه تاخت شده و خطر فروريزى تمام معادله و حكومت دارى جهانى پديد آمد.
حلقات كه سرمايه گزاران جنگ در بأزى بزرگ كه عليه فروريزى شوروى سرمايه هاى هنگفت را به تمويل جنگ و خون ريزى در افغانستان اختصاص دادند. دولت وقت أمريكا و حلقات كه ستون فقرات إيلات متحده و غرب را تشكيل ميدادند بعد إز محو سيستم سوسياليستى مجبور شدند تا برأى تأمين وبرگشتاندن مفاد به حلقات مافيا جهانى و پول هاى سياه ، خود أين حلقات را دخيل كند و با پوشش دولتى به پروسه جهانى توليد تروريزم رو أورند .

مردم أفغانستان قابليت درك أين را دارند تا اگر واقعت ها قريه جات و دهات أفغانستان به جهانيان منعكس نشود ، مشتريان ادامه وضع كنونى ؛ حلقات صيهونيستى كه با روش ها مختلف بر سياست هاى خارجه أمريكا ، غرب و كشور هاى همجوار أفغانستان تأثير دارند و همزمان ميدياى جهانى را تمويل مينمايند به همين منوال به ادامه توليد تروريزم كه بتواند بهانه ظهور نيروهاى خارجى و إز وبمبارى افغانستان كه هيچ عكسعلعمل جهانى را بقبال خود ندارد ادامه خواهد داشت .
انزجار مردم قريه جات افغانستان در مقابل بن عدالتى ها باعث دلشكستگى فروان تَر إز حكومت ميگردد زمينه برأى ادامه بزنس. توليد تروريزم اماده ساخته و كشور و منطقه را برأى بلعيدن استعمار جديد نيوكولونياليسم دوام خواهد داد.

مشتريان اشغال ؛ كورپاراسيون ها و حلقات كه بوداباششان در افغانستان نيست ، و شهروند كشور هاى خارجه ميباشند و بشكل أجير به أين كورپاراسيون خدمت ميكونند نمىتوانند كه نماينده منافع ملت افغانستان باشد.
حلقات كورپاراسيون هاى غربى توقع أين رادارند تا مردم افغانستان يوغ اسارت را قبول نموده وتابع عام و تام سياست دستنشانده شوند . انها توقع دارند كه تمام ثروت مملكت ملت و مردم افغانستان در دست بك چند نَفَر محدود كه ال و اولاد شان زندگى شان در خارج افغانستان باشد . أين حلقات را إز روشنفكران و تحصيلكردگان خارج جمع و به أشكال مختلف و استفاده إز احزاب چپ و رأست روى اريكه قدرت و أمور أصول كشور اشغال شده دست نشانده مينمايند.
گر چه حكومت هاى دست نشانده افغانستان بمقدارى پىشرفت و گويا كه چيره ملى إز خود نشان ميدهند و لى در حقيقت سال به سال ماه به ماه و دهه به دهه تحت اسم ديموكراسى تسلط و ديكتاتورى پنهان در لفافه ديموكراسى و مردم سالارى را پياده نموده و با أشكال إز تزوير و ميتنگ بأزى ها مردم را منقسم به گروه ها ، جنبش ها و احزاب كه به صدا و شعار ملى بودن و مردم دولتى ، در زمان تسلط خود مواجه به سيستم متداول جيب پر كردن و اختيار زندگى در خارج كشور كنند.

مردم افغانستان در عمل به نظام شاهى غير منسلك ضرورت دارند تا مردم منسجم شده و هويت ملى خودرا أعاده نموده و دولت هاى مشروطه و مشروع به اعتماد و قبول واقعى مردم بتوانند استقلال روحى مردم را در أين عصر جديد أعاده نمايد.

>>>   وقتی نام بسم الله خان را می شنوم فورا پول دوا ودرمان سربازان اردوی ملی ، خیانت به قرارداد قصر وزارت دفاع بنام پنتاگون کابل ومفقود شدن پنجهزار میل سلاح امریکائی که برای اردوی ملیداده بودبه ذهنم تازه میشود ، وقتی نام عطارا میشنوم مارکیت های مزار ،گمرک حیرتان ، زمین های لیلام شده دولتی به نرخ شلغم وبعدخریداری توسط خودش، آتش زدن شفاخانه مزار ،وقتی چهره قانونی را می بینم فورا حرف های ( >>) بیادم می اید که گفت: وقتی قانونی بعداز نعارف رئیس پارلمان شد از اتمر خواست اسناد خلاف کاری هایش را از بین ببرد وچند نفر یک هفته مصروف ساختن اسناد جعلی برای پاک سازی مرداری های او بودند

>>>   امروز مثال كوچك از همبستگي و يكپارچگي سقاو زادگان ( تاجكان ) ٣ ولايت افغانستان بود كه اين چنين محشر بر پا كردند در مقابل سفاك زادگان ( برتري خواهان و پلان هاي خصمانه قبيله اقليت )
تصور كنيد اگر تمام تاجكان افغانستان واقعاً يكجا شده و با هم متحد شوند ديوار برتري جويي و حكومت ها ارثي بر هميشه در هم خواهد شكست و قبيله اقليت به فراموشي ها سپرده خواهند شد
اما افسوس تا كه بالاي مان فشار نيامده متحد نميشويم و خاموش ميباشم و از خود گذري ميكنيم و حس همديگر پذيري مان بيشتر از ديگر اقوام است

>>>   تپه کلوله پشته چه ارتباطی به ازبک ها دارد؟
آیا امیر علی شیر نوایی کدام وقت درین تپه غرض رفع حاجت رفته بود؟

>>>   عدالت و‌ شجاعت پیروز شد و ملیشه های پان ترکیست مانند ... بیرون انداخته شدند.

>>>   پشتون ها این بازی را برد و اقوام ازبک ها تاجک ها و هزاره ره ها را به جان هم انداخت به این میگن سیاست!!!!!!!!!!!!!
وای بر حال بی عقلی ما مردم
پروانی

>>>   به حرف هيچ تيكه دار گوش ندهيد چون رهبر خود شما هستيد . امروز شما ثابت ساختيد كه تصميم گيرنده شما ها هستيد. و چند تيكه دار از نام شما به تجارت مى پردازند ديگر نمى توانند شما را به بازى بگيرند. امروز شما خواستن و توانستن است را با عمل ثابت ساختيد.اگر شما نخواسته بوديد اين خاكسپارى را تيكه داران معامله گر هرگز نمى توانستند چون در اين عملكرد نه براى انها نفع بود و نه جايگاه . هر قدر اعتماد به نفس بيابيد و به خود باورى برسيد همانقدر به رسيدن به ارمان هايتان نزديك ميشويد و كسى نخواهد توانست كه با سرنوشت تان معامله كند.

>>>   حیف نام تاجک که به این چند ماده ګاو ها ګذاشته اید مانند بسم الله. امرلله. قانونی. و چند سګ و سګر دیګر. اګر حبیب الله دزد و چپاولګر کلکانی را بسیار دوست داشتید جسد نجث انرا به کلکان انتقال میدادید هیچ کس مخالفت نمیکرد چون تپه نادر خان از نجاثت ان نیز پاک میشد.

>>>   این حرکت ضد تاریخی است . حرکتی بر علیه یک پارچگی مردم است . افرادی که استخوان های پوسیده حبیب الله کلکانی را از گور گمنام آن بیرون کشیده و دورباره دفنش کرده اند ، جز خودفریبی و به هم اندازی و عمیق تر نمودن فاصله قومیت و قوم پرستی ، هدف دیگری ندارند .
مردم افغانستان بقدر کافی از این اختلافات ، رنج می برند و قربانی می دهند ، له نام خدا دیگر بس کنید و این همه فاصله بین ملیت ها و اقوام افغانستان نباندازید
دشمنی شما در حق مردم افغانستان ، نا بخشودنیست .
تشکر

>>>   مانده نباشی جوان، دستت را به رسم رفاقت می فشارم. با تمام موانع و مشکلات خسته نشدی، ادامه دادی و امروز به خواستت رسیدی. میدانم در این راه خیلی حرفها شنیدی، حتا از من و صدها جوان و ناجوان دیگر؛ اما پیش رفتی تلاش کردی و بالاخره نتیجه گرفتی. من به حبیب الله و خوب و بدش کاری ندارم اما به آنچه تو تا امروز انجام دادی حرمت می گذارم. داشتن آرامگاه آبرومند حق شاه عیار بود، من بسیار خوشحالم که این خواست از ابتدا از جانب جوانان مطرح شد. شاید پس از این خیلی ها قهرمان و موج سوار شوند، اما برای من تو و همباورانت در کمیسیون قهرمان هستید. این کار نشان داد که جوانان نیز می توانند در این سرزمین سنت زده و پدرسالار کاری کنند. زنده باد معترف!

>>>   دوستان سنگر دار، آرشان کمان به دست
همتبارانیکه امروز در کابل باستان، جایگاه کابل شاهان، فرزند اصیل خراسانی ، شاه پارسی تبار دیگری را با زور مردم به خاک سپردید!
همه تانرا از دور به آغوش میکشیم، دین تانرا ادا کردید، همه عمر سرفراز باشین

>>>   غنی برای تفرقه سازی مأموریت دارد مردم آگاه باشند. اولا میان خود شان کشتار به راه نیندازند غنی را از تفرقه سازی سبک دوش نمایند یک مرد قهرمان پیداشود
فرید

>>>   برادران عزیز
چند نفر محدود در ارگ نمایندگی از قوم بزرگ پشتون را نمیکند. یکبار ببنید که در هلمند چی حال است این پشتون پیچاره است که هم از طرف طالب وهم از طرف دولت کشته شده و بی خانه میگردند. قوم پشتون مظلوم است و همه مردم افغانستان را برادران خود میداند. بیایید تا یکجا جلو رهبران خاین را بگیریم که ما را به خاطر خواسته های خود شان هدف قرار میدهند.

>>>   بخدا اگر تو خرد داشتی، کجا چنین لنگ حمام میشدی
هر که ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
مشاورین دوستم در ایجاد بحران ام روز:
لالی احمد زی
باری جهانی
و کمک نظامی اش: فرماندهان حزب اسلامی حکمتیار
با این حال باز هم بگویید دوستم خود اراده عمل کرده و در پی هدف مشخص تاریخی- فرهنگیی ازابک بوده.
فقط یک حرف: ما نباید در محاسبات مان دچار اشتباه شویم. دوستم و پیرامونیی های او نمی توانند نماد و سمبل کلی ازبیک های افغانستانی باشند.

>>>   ببینید که چگونه دوستم را در برابر ما تحریک میکنند ، قوماندان حزب اسلامی به هدایت گلب الدین از لوگر آمده میگوید که حکمتیار صائب یک هزار نفر در اختیارت میگذارد

>>>   شكاف‌‌هاى قومى در افغانستان بيشتر از پيش، عميق و هويدا شده است. علت اين برمى‌‌گردد به تعصب قومى ديوانه‌‌وار يك عده كه همه چيز را در كشور مربوط يك قوم مى‌‌بينند و مى‌‌دانند.
سرود ملى قومى، نمادهاى قانون اساسى قومى، باباى ملت قومى، رئيس جمهور قومى، وزارت‌‌خانه‌‌هاى مهم و كليدى قومى و خلاصه هرچه در افغانستان كه بايد ملى باشد، قومى شده است. تدفين دوباره داوود خان و ارفاق و برادرى در حق طالبان تشنه‌‌به‌‌خون، سبوتاژ شناسنامه‌‌ها، تقلب در انتخابات و غيره عامل اصلى تحريكات گسترده و مخرب احساسات قومى در كشور است. وضعيت به حدى رسانيده شده است كه معاون رئيس جمهور در يك تپه نيرو بالا مى‌‌كند كه اين تپه از قوم من است.

>>>   من گمان کنم راه جز نابودی افغان ذلتی های بو گندو نیست . پس ای فرزندان بومی سرزمین خورشید تا دیر نشده ، دست بدست هم داده و دمار از روزگار این مهاجرین کوه سلیمان باید دربیارم. شکیبایی ما دیگر تمام است . از خواب گران باید بیدار شد .

>>>   حنیف اتمر تفرقه به انداز و حکموت کن را از بادار انگلیس خود خوب اموخته است و با استفاده از ان مرام شوم شانرا پیاده میکنند ودر خارج ارگ گماشتگان ارگ نشینان بنانم دوست و همکار در تفرقه اندازی بین تاجیک ها و هزاره ها وازبک ها کشمکش وتفرقه ایجاد کنند وانها رامصروف سازند وخودشان به هدف شان برسند اما این منافقت شان جای را نمیگیرد سران هرسه قوم از پلان شوم انها خبر دارند واین مشکل هم بزودی حل وفصل میگردد .

وقتی مردی به شما علاقه دارد,وقتی مردی به شما توجه نمی کند,وقتی مردی به شما خیره میشود,...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 17 تاريخ : جمعه 12 شهريور 1395 ساعت: 4:16