افغانستان، کشمیر دیگری خواهد شد؟! | بلاگ

افغانستان، کشمیر دیگری خواهد شد؟!

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

هرچند همه ی عوامل تبلیغاتی و بزرگنمایی و سیاهنمایی و ساده باوری محض مسوولان و مردم ملکی دست به دست هم داده اند تا هندوستان بعنوان یک کشور دوست بالفطره و صادق و خوش نیت و پاکستان بعنوان یک دشمن بالقوه و مکار و بدعهد به نظر بیاید اما...

اما نباید از نظر دور داشت که افغانستان در جایگاه یک کشور مستعد و غنی از فرصت های سرمایه گذاری و مداخلات سیاسی و تاخت و تاز امنیتی، با موقعیت استراتژیک خود و تحت استعمار امریکا و بیش از 57 کشور جهان خود به خود یک طعمه ی فریبنده برای کشورهای منطقه بشمار می آید.

بنابراین در راستای تذکرات پیشین درخصوص سیاست های خارجی تعریف شده و تدوین یافته ی روسیه، ایران، چین، هند و پاکستان بر مبنای منافع ملی و سیاست داخلی ایشان باید بار دیگر تاکید ورزید که هند نیز چیزی بیش از یک بازیگر قهار و چیره دست سیاسی در تیاتر کمک های مالی و نظامی به افغانستان نیست.

متاسفانه همه ی عوامل مذکور در کنار دیگر عوامل از قلم افتاده، زمینه ساز بیزاری محض ملت و دولت از پاکستان و در مقابل اعتماد بی جا و اتکای بیش از اندازه ی حکومت و مردم ملکی به هند شده است درحالی که کشورمان همواره از عدم تعادل و توازن در مناسبات دیپلماتیک خود در منطقه و جهان ضربه خورده و متضرر شده است.

بنابر آخرین گزارش های منتشر شده، تجهیزات جدید نظامی هند در کنار عملی شدن دیگر قول های مساعد این کشور برای افزایش مناسبات با افغانستان در راه است، درحالی که باید با چشمان بیدار و ذهن هشیار متوجه تمام عواقب نزدیکی به هند از سوی رقیب دیرینه اش پاکستان بود وگرنه همچون گذشته تلفات و تبعات آن صرفا گریبانگیر کشورمان می شود و بس.

نداشتن هیچ مرز مشترکی با هندوستان، نبود هیچ حریم هوایی جز پاکستان برای ارتباط دهلی کابل، درگیری های دیرینه ی هند و پاکستان در منطقه ی کشمیر، فقر و فلاکت بیش از نیمی از جمعیت هند و نیز مستعد بودن افغانستان برای میدان جنگ نیابتی شدن بین قدرت های رقیب همه و همه حاکی از دسیسه ها و برنامه های پشت پرده ی دهلی برای کابل است که باید مد نظر مسوولان عالی امنیتی و ارگ نشینان قرار بگیرد.

در غیر اینصورت، کابل ناخواسته و ناخودآگاه کشمیر دیگری خواهد شد و با خوش باوری محض نسبت به کمک های مالی و نظامی هند که به غلط آن را نوعدوستانه و بی چشمداشت می پندارد در مقابل دشمنی افراطی با پاکستان، میدان جنگ نیابتی این دو کشور رقیب در افغانستان می گردد.

کد (8)

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 26 تاريخ : يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت: 16:09