ارزش های آمریکایی جایگزین باورهای اسلامی | بلاگ

ارزش های آمریکایی جایگزین باورهای اسلامی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ارزشگذاری به ارزش های امریکایی با زیرپاگذاشتن باورهای اسلامی

روز چهارشنبه هفته گذشته دانشگاه امریکایی افغانستان مورد حمله مهاجمان قرارگرفت. ظاهرا پاکستان پشت این حمله قرارداشته است اما بی درنگ این حادثه پای رهبران و سیاستگذاران کشور را به محل حادثه کشاند. حامد کرزی در صبح همان روز و اشرف غنی دو روز بعد از وقوع آن در دانشگاه امریکایی افغانستان حضور یافتند. شماری دیگر با حضور در سفارت امریکا و اظهار تسلیت با امریکایی ها غم شریکی کردند.

حکومت صریحا مسوولیت این حادثه را بدوش پاکستان گذاشت. محل سازماندهی و برنامه ریزی حمله بر دانشگاه امریکایی افغانستان را خاک پاکستان اعلام نمود.

همچنین این حادثه موجی از تقبیح و نکوهش را در داخل کشور بوجود آورد و برای چند روز محافل رسانه ی را سرگرم نمود. اشتراک کننده گان برنامه های رسانه ها طوری موقف می گرفتند که گویی شهروند امریکایی اند که فرزند یا اقارب شان را از دست داده اند. امریکا نیز زود موقف اش را اعلام کرد و در اولین اقدام یک میلیون دالر از کمک هایش به پاکستان را کاست.

دانشگاه امریکایی افغانستان، سفارت امریکا، پایگاه های نظامی امریکا، شهروندان امریکایی، نهادهای مدنی و بازسازی مربوط به امریکا از جمله ارزش های امریکایی در افغانستان است.

ارزشگذاری به این ارزش های امریکایی از وظایف و مسوولیت های دست نشانده های امریکا در افغانستان است. هرگاه اتفاقی به امریکایی ها در افغانستان رخ می دهد، سیاستگذاران دست و پاچه می شوند و به لرزه می آیند و درصدد می افتند که چگونه به باداران شان پاسخ بدهند که چرا نتوانستند از ارزش های امریکا نگهداری کنند.

براساس اعتقاد و باور اسلامی برخورد مزدورانه به کفار حرام و ناجایز است اما این درحالی است که روزانه ده ها ارزش و باورهای اسلامی زیر پاگذاشته می شود. روزانه صدها تن از برادران و خواهران مان در سراسر کشور برای دفاع از منافع امریکایی توسط حکومت وحدت ملی جان کری، یا زخم برمی دارند و یا به شهادت می رسند اما نه غنی و نه هم عبدالله به درد و اندوه می آیند.

ترویج فحشا، سود، شراب، مفاهیم و مفکوره های ضد اسلامی، لحظه به لحظه به ذهن روان مردم تزریق می شود، ولی نه عبدالله و نه غنی و نه دیگران سروصدا می کنند و اظهار نارضایتی می نمایند. تعداد معتادان هر روز نسبت به دیروز بیشتر می شوند، صف فراریان از کشور طولانی تر می گردد، لیکن نه عبدالله و نه هم غنی در صدد راه حل به آن اند.

استثمار و چپاول داشته های روی زمین و زیر زمین توسط اشغالگران ادامه دارد، مافیا و قاچاق سازماندهی شده بین المللی مردم مظلوم و بیچاره را به داد رسانده است، اما باز هم هیچ سروصدای از سوی این حکام مزدور شنیده نمی شود. فقر و بیکاری قامت مردم را خمیده ساخته است تا به اندازه که تن به فروش فرزند دلبندشان می دهند، ولی باز هم رهبران مزدور در خوش خدمتی باداران شان سرگرم اند.

این رهبران هر کاری را انجام داده می توانند بجز تعهد و پابندی به اسلام، تطبیق احکام اسلامی، حراست و دفاع از ارزش های اسلامی، کارآفرینی و تنظیم امور مردم، از بین بردن فقر، مبارزه برعلیه استعمار، مبارزه برعلیه فحشا و سود و...

در این وسط این مردم اند که ناآگاهانه بدنبال این و آن حرکت می کنند و انتظار دارند که از آن ها کار ساخته است و به امورشان می رسند، اما بدبختانه بارها قربانی حماقت و مزدوری رهبران خود فروخته شان گرفتند.

سروش سیحون

ارزش های آمریکایی,...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 30 تاريخ : دوشنبه 15 شهريور 1395 ساعت: 14:54